synintryck

göthbergdesign

designgöthberg

grafisk formgivning

strategisk och visuell identitet

grafisk profilstyrning

vi har ögon …

                                   »Det finns inget företag i världen

                                   som någonsin köpt eller sålt en produkt.

Det är det alltid människor som gör.

                                   Och människor påverkas alltid

                                   av känslor och värderingar.»     B.G.

för visuell kommunikation

               våra bokstäver har en kraft, långt mer kraft än kanonens     alla kanonkulor

Pappersgruppen  Mölndal

kalligrafi, del av kampanj för  ett grafiskt papper, StoraArt, 1984

märkligare än all dikt, all vetenskap, all filosofi

                                     är bokstäverna själva,

              tjugonio starka pelare,

på vilka kulturen vilar

Pappersgruppen  Mölndal

Bokstavsserien – våra bokstäver, deras utveckling och historia

84 sidor, format 210 x 225 mm

uppmärksammad av: graphis annual 82

index to designers and  art directors: Bengt Göthberg

Graphis Press Corp., Zurich, 1982

Vårt arbete har blivit rikt uppmärksammat internationellt, detta är ett exempel.

Ytterligare exempel finns på följande sidor.

Vårt alfabet, så som vi känner det, har en mycket lång förhistoria. I begynnelsen, mer än fem tusen år f. Kr., är det bildspråk. Feniciernas tidiga skrift, tusen år f. Kr., börjar likna skrivtecken och då detta handelsfolk sprider skriftkonsten vidare utvecklas den av grekerna, som inför bruket att skriva från vänster till höger. Efter Kr. födelse skapar romarna majuskler, ett alfabet av fulländad stringens och stor skönhet. Bokstäverna skrivs med bred, platt pensel, innan skriften blir

höggen i sten, vilket förklarar växling mellan bokstävers linjer, ansvällning och avslut. Några hundra år senare sker en gradvis övergång till bruket av minuskler. Vardagens krav på enklare skriftform. Med boktryckarkonsten skapas typsnitt. Inledningsvis härmas handskriften. Med industrialismens inträde föds behov av kraftfullare bokstäver. Och typsnitt med mer jämngrova linjer och utan seriffer tillkommer.

visuellt språk förmedlar synintryck – som skapar kunskap, känsla och värdering

majuskler = versaler     minuskler = gemena

Göthberg Design, Bengt Göthberg, Inger Göthberg, grafisk formgivning, visuell identitet, varumärke, grafisk profil, Corporate Identity, Svensk Bokkonst, förpackning, böcker, skyltar, logotyp, logotype, ordmärke, figurmärke, kalligrafi, calligraphy, kalligraphie, typografi, typography, typographie, grafisk design, graphics, graphik, grafisk form